دزفولی بیاموزیم
آموزش کلمات و لغات دزفولی - کمیته ی حفظ و احیای فرهنگ و هویت دزفولی

مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی - مَتَل
مَتَل: قصه، داستان

قصهطبقه بندی: م، 
برچسب ها: دزفول، قصه، داستان، گویش دزفولی، دزفولی بیاموزیم، متل،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی -مُتَک
مُت: زگیل

متکطبقه بندی: کلمات دزفولی،  م، 
برچسب ها: لغات دزفولی، کلمات دزفولی، واژه های دزفولی، دزفول، زبان دزفولی، متک،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی - مُت
مُت: قطعه، توده

متطبقه بندی: کلمات دزفولی،  م، 
برچسب ها: دزفول، زبان دزفولی، دزفولی بیاموزیم، آموزش گویش دزفولی، قطعه، توده، مت،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی-مِت
مِت:نوچ

نوچطبقه بندی: کلمات دزفولی،  م، 
برچسب ها: دزفول، گویش دزفولی، کلمات دزفولی، لغات دزفولی، نوچ، دزفولی بیاموزیم، مت،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی -مَمبیرَه
مَمبیرَه:آبروی خانه،فاضلاب خانه

ممبیرهطبقه بندی: کلمات دزفولی،  م، 
برچسب ها: دزفول، کلمات دزفولی، زبان دزفولی، ممبیره، ابرو خانه، فاضلاب خانه، دزفولی بیاموزیم،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی -مَرزُق
مَرزُق : ناودانی آب پشت بام

مرزقطبقه بندی: کلمات دزفولی،  م، 
برچسب ها: کلمات دزفولی، مرزق، ناودون، دزفول، واژه های دزفولی، دزفولی بیاموزیم، زبان دزفولی،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی - تَشتا
تَشتا: عطش ، التهاب

تشتاطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ت، 
برچسب ها: دزفول، ایران، کلمات دزفولی، زبان دزفولی، دزفول وردز، گویش شیرین دزفولی، تشتا،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
اموزش لغت دزفولی -توس
توس: 1گردوخاک 2.هیجان

توسطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ت، 
برچسب ها: توس، هیجان، گردوخاک، دزفول، خوزستان، ایران، زبان دزفولی،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
اموزش لغت دزفولی : تَش بِرق
تَش بِرق: آذرخش، رعد وبرق

رعدطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ت، 
برچسب ها: تش برق، آذرخش، دزوردز، گویش دزفولی، رعد برق، زبان دزفولی، دزفول،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی تَش
تَش: آتش


تشطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ت، 
برچسب ها: تش، آتش، دزفول، کلمات دزفولی، آموزش لغت دزفولی، زبان دزفولی، گویش شیرین دزفولی،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی -حُل حُل
حُل حُل: اوج، اوج گرما

گرماطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ح، 
برچسب ها: دزفول، کلمات دزفولی، لغات دزفولی، آموزش لغات دزفولی، زبان دزفولی، گویش دزفولی، حل حل،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
اموزش لغت دزفولی - حَمیس
حمیس: بورانی،گونه ای از آش که با برگ پنیرک یا چغندر درست میشود (حمیس توله)

حمیسطبقه بندی: کلمات دزفولی،  ح، 
برچسب ها: دزفول، زبان دزفولی، کلمات دزفولی، گویش دزفولی، حمیس، حمیس توله، آموزش کلمات دزفولی،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی -تولَه
تُولَه: 1پنیرک ،گیاهی خودرو که گل،برگ،میوه و ساقه مورد مصرف دارد

2.قطعه ای از زر به وزن 28گرم

تولهطبقه بندی: ت،  لغات دزفولی، 
برچسب ها: کلمات دزفولی، زبان دزفولی، لغات دزفولی، دزفول، تولَه، گویش دزفولی، دزفول وردز،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی - تُوحَه
تُوحَه: باقلای سبز پخته شده

توحهطبقه بندی: لغات دزفولی،  ت، 
برچسب ها: دزفول، کلمات دزفولی، زبان دزفولی، گویش دزفولی، باقلای سبز، دزوردز، توحه،
ارسال توسط نجمه نوری
مرتبه
تاریخ : جمعه 5 تیر 1394
آموزش لغت دزفولی - شوم
شوم: شام

شومطبقه بندی: لغات دزفولی،  ش، 
برچسب ها: شوم، دزفول، شام، کلمات دزفولی، دزفولی بیاموز، زبان دزفولی، لغات دزفولی،
ارسال توسط نجمه نوری
(تعداد کل صفحات:10)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin